حمایت انجمن ملی طیور و تعدادی از تشکل‌های صنعت مرغداری از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت جدید انجمن ملی طیور ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور جدید کشور، خواستار پایان دادن به سیاست ارز ترجیحی شدند بزرگترین تشکل غیر دولتی در بخش کشاورزی، مهمترین شاخصه های وزیر جهاد و کشاورزی در دولت سیزدهم را فساد ستیزی، مبارزه با رانت، تبعیض، دارای اقتدار در تصمیم گیری‌های کارشناسی، و صداقت و پاکدستی اعلام کرد نامه کانون سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار به رییس جمهور منتخب در خصوص مشکلات پیش روی تولیدکنندگان سخنی با تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی و دامپروری
حمایت انجمن ملی طیور ایران از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت جدید
حمایت انجمن ملی طیور و تعدادی از تشکل‌های صنعت مرغداری از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت جدید
در گفتگو با دبیرکل انجمن ملی طیور ایران مطرح شد که نامه‌ای از این انجمن به رئیس‌جمهور منتخب ارائه گردید
انجمن ملی طیور ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور جدید کشور، خواستار پایان دادن به سیاست ارز ترجیحی شدند
طی نامه ای به آیت الله رئیسی اعلام شد؛ فساد ستیزی مهمترین شاخصه وزیر جهاد دولت سیزدهم
بزرگترین تشکل غیر دولتی در بخش کشاورزی، مهمترین شاخصه های وزیر جهاد و کشاورزی در دولت سیزدهم را فساد ستیزی، مبارزه با رانت، تبعیض، دارای اقتدار در تصمیم گیری‌های کارشناسی، و صداقت و پاکدستی اعلام کرد
نامه کانون سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار به رییس جمهور منتخب
نامه کانون سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار به رییس جمهور منتخب در خصوص مشکلات پیش روی تولیدکنندگان
سخنی با تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی و دامپروری - دکتر رامین سلامتی، رئیس نظام دامپزشکی استان تهران
سخنی با تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی و دامپروری