نام کامل شرکت: تلاونگ

نام تجاری شرکت: تلاونگ

موضوع فعالیت: بسته بندی – تخم مرغ مایع

مدیر عامل: مهدی معصومی اصفهانی

آدرس دفتر: خ آزادی، نبش خ اسکندری شمالی، ساختمان 241

تلفن: 61410 - 021

فکس: 56390267 -021

آدرس کارگاه: 

وب‌سایت: www.telavang.com

پست الکترونیک: info@telavang.com