نام کامل شرکت: ابر تجارت نقش نگین احمد

نام تجاری شرکت: ابر تجارت

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل: حسین نبوی

آدرس دفتر: خراسان رضوی،  بلوار مصلی، نبش مصلی 10،  بین بانک کشاورزی و سپه پلاک 336

تلفن:

فکس:

آدرس کارگاه: خراسان رضوی - سه راه فردوسی - خیابان چاهشک - انتهای باغبان 26 - آخرین قطعه سمت راست

وبسایت:

پست الکترونیک: