مقدمه :

تخم مرغ يك تركيب غني شده و گرانبهاست كه خداوند آنرا آماده و مهيا براي بشر فرستاده است.قيمت مناسب ،تهيه راحت ،طبخ آسان و سريع ، در دسترس بودن آن همه و همه از فاكتورهايي است كه تخم مرغ را متمايز از بسياري مواد غذايي مي كند.اما تخم مرغ يك محصول بي نهايت شكننده است و حتي با وجود بهترين روشهاي نگهداري و جابجايي ، آسيب هاي زيادي متوجه پوسته تخم مرغ مي شود .بازار يابي هاي صورت گرفته شده در مورد تخم مرغ اين نكته را ضروري مي داند كه اين محصول بايد توسط بكارگيري و اعمال بسته بندي و روشهاي مناسب و بهداشتي جابجايي و نگهداري ومحافظت شود.از همين رو سازمان دامپزشكي كشور به عنوان مرجع ذيصلاح كشور با الهام از تجربيات و مقررات بين المللي نسبت به تشويق و ترويج و تأسيس و بهره برداري واحدهاي بسته بندي و توليد تخم مرغ مايع و يا پودر تخم مرغ از تخم مرغهاي شناسنامه دار اقدام نمود و به دليل اشتياق جامعه براي بهره گيري از محصولات سالم و بهداشتي كه در عين حال قابليت رديابي و كنترل و نظارت داشته باشند به سرعت اينگونه واحدها تشكيل و توسعه يافتند. بديهي است همواره اتحاد و يكپارچگي در اصناف علاوه بر رونق و بهبود كيفي فعاليت هاي ايشان مي تواند معرف بسيار مناسبي براي عملكرد مناسب آنها و توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي عرضه تخم مرغ شناسنامه دار مجاز در سطوح ملي و بازارهاي صادراتي باشد لذا دست اندر كاران اين صنعت بر آن شدند براي دستيابي به اين اهداف و تكيه بر اين تفكر كه بسته بندي مهمترين حلقه رابط بين توليد،نگهداري،حمل و نقل و بازاريابي است و نقش مهم و تعيين كننده اي در ارتباط بين فروشنده و خريدار در بازارهاي داخلي و خارجي ايفا مي كند ،انجمن صنفي توليد كنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ايران را تشكيل دهند.اين انجمن ابتدا به صورت يك تشكل دوستانه در سال 1386 تأسيس و در سال 1388 با رونق فعاليت ها و افزايش متقاضيان عضويت، در حال حاضر بصورت رسمي به ثبت رسيده و فعاليت مي نمايد.    

 

          

اهم اهداف اين انجمن عبارتست از :

1- شناسنامه دار كردن تخم مرغ خوراكي توليدي كشور.

2- ارتقاي سطح كيفي و بهداشتي تخم مرغ و فراورده هاي آن.

3- تنظيم بازار داخلي و صادراتي تخم مرغ و فراورده هاي آن.

 


استراتژي اين انجمن براي تحقق اهداف شاملند بر:

1- گسترش ارتباطات داخلي با توليد كنندگان ،مراجع ذيصلاح و مشتريان و ارتباطات خارجي اعم از گزينه هاي داخل و خارج از كشور و فرهنگ سازي و تبليغات اقتصادي و بهداشتي.

2- برقراري تعامل صحيح با تمامي فعالان شاغل در زنجيره توليد تا مصرف تخم مرغ و فراورده هاي آن.

3- برقراري تعامل مناسب با كليه دست اندر كاران و مراجع ذي صلاح دولتي در زنجيره توليد تا مصرف تخم مرغ و فراورده هاي آن.

4- تثبيت قيمت مصرف كننده تخم مرغ و فراورده هاي آن.

 


 

 

راهبردهاي دستيابي به استراتژي هاي مورد نظر به شرح ذيل مي باشد :

1- شناخت و توسعه بازار داخلي تخم مرغ شناسنامه دار.

2-بررسي ،شناسايي و گسترش بازارهاي صادراتي تخم مرغ شناسنامه دار.

3-جمع آوري و انتشار اطلاعات فني،بازرگاني،قوانين و مقررات ملي و بين المللي موضوع فعاليت انجمن.

4-مشاركت فعال در بازنگري يا تدوين مقررات و استانداردهاي مربوط به تخم مرغ و فراورده هاي آن.

5-ايجاد زمينه هاي ارائه خدمات در زمينه تهيه مواد اوليه،تجهيزات و لوازم مورد استفاده اعضاي انجمن.

6-ارائه خدمات مشاوره اي ،علمي و فني به اعضأ و ساير متقاضيان.

7-ارائه راهكارهاي مناسب براي سرمايه گذاري و گسترش صنايع وابسته به فعاليت انجمن.

8-مشاركت در امور علمي – اجرايي داخلي و خارجي با همكاري مراجع ذيصلاح داخلي و انجمن ها وتشكل هاي بين المللي وابسته.