نام کامل شرکت: مهر آسای گلپایگان

نام تجاری شرکت: مهر آسای

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل: حمید خامسی

آدرس دفتر:خ  ستارخان، کوچه اکبریان آذر

تلفن: 66920051 - 021

فکس:

آدرس کارگاه:

وب‌سایت:

پست الکترونیک: